Contact adres

DER Touristik Bestemmingsservice AG
Bedrijfsroute 9b
8832 Wilen bij Wollerau
Zwitserland

E-mail (gelieve niet te gebruiken voor algemene vragen zoals ophaaltijden): data Privacy.guestservice @ dertouristik.com

Gemachtigde(n)

Jürgen Heiss (algemeen directeur)
Olivier Weiss (algemeen directeur)
Sandra Schmutz (HR-management met volmacht)

Inschrijving handelsregister

Geregistreerde bedrijfsnaam: DER Touristik Destination Service AG
Handelsregisternummer: CHE-105.216.795

btw-nummer
CHE-105.216.795

Haftungsausschluss

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade als gevolg van toegang tot, gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, van misbruik van de verbinding of van technische storingen zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Disclaimer voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Het verwierp elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op deze website behoren exclusief toe aan van het bedrijf DER Touristik Destination Service AG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van eventuele elementen moet vooraf schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.

 

Bron: Zwitserse advocaat