Informacje o ochronie danych dla wnioskodawców

(stan na sierpień 2022 r.)

Informacje te zapewniają przegląd przetwarzania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej www. Odwiedź stronę dertouristik-reiseleitung.com, www.dertouristik.com/de/karriere/, skorzystaj z naszego internetowego systemu składania wniosków lub wyślij nam swoją aplikację pocztą elektroniczną lub pocztą. Informujemy o tym, jakie dane od Ciebie zbieramy i jak je wykorzystujemy. Poinformujemy Cię również o Twoich prawach wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych i poinformujemy Cię, z kim możesz się skontaktować w razie jakichkolwiek pytań.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych?

Odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas korzystania z systemu aplikacji online lub gdy przesyłasz nam swoją aplikację za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty (dalej łącznie: proces aplikacji), to firma DER Touristik, do której aplikujesz o pracę lub składasz niezamówioną aplikację.

Firmy DER Touristik, do których aplikujesz o pracę – w tym te niezamówione – są wspólnie odpowiedzialne za określone przetwarzanie Twoich danych w związku z korzystaniem z systemu aplikacji online. Określili w umowach, które z nich wypełniają obowiązki w zakresie ochrony danych.

2. Z kim możesz się skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych?

W każdej chwili możesz zadać pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych.

DER Touristik Destination Service AG
Trasa korporacyjna 9b
8832 Wileń koło Wollerau
Szwajcaria
dataprivacy.guestservice@dertouristik.com

3. Jakie dane od Ciebie przetwarzamy?

W szczegółach mogą to być:

 • Dane Twoich aplikacji:
  (imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania (kraj), adres, zwrot grzecznościowy, tytuł, numer telefonu, data urodzenia, profile w mediach społecznościowych, imię i nazwisko opiekunów prawnych, dane o wykształceniu szkolnym, szkolenia i studia, dane dotyczące dotychczasowej kariery zawodowej, dane dotyczące prawa jazdy, dane dotyczące ewentualnych niepełnosprawności, które nam dobrowolnie przekazujesz, dane dotyczące obszaru zastosowania, list motywacyjny, życiorys, zaświadczenia, zdjęcie portretowe, jeśli podasz nam z odpowiednimi informacjami, Twoją motywacją, możliwym rozpoczęciem pracy, w jaki sposób dowiedziałeś się o ofercie pracy, Oczekiwaniach płacowych)
 • Zgoda na wykorzystanie Twoich danych do innych odpowiednich miejsc pracy/puli kandydatów
 • Dane, które przekazujesz nam w ramach aplikacji e-mailem lub listownie
 • Dane, które otrzymujemy od kadry kierowniczej podczas przeprowadzania testu predyspozycji lub rekrutacji dla stażystów/ośrodków oceny (dane dotyczące osobowości i wydajności)
 • Dane z portali społecznościowych ukierunkowanych na pracę (np. Xing, LinkedIn), o ile są one ogólnie dostępne lub jeśli wyraziłeś na to zgodę
 • Dane, które udostępniasz nam w ramach aplikacji czatu (nagrywanie głosu i logi tekstowe) (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, doświadczenie zawodowe i menedżerskie, szkolenia i dalsze kształcenie, zainteresowania zawodowe, prawo jazdy , mobilność, wiedza, Dostępność, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, jeśli podasz nam odpowiednie informacje)

4. Czy istnieje obowiązek podania danych?

Podanie Twoich danych nie jest wymagane przepisami prawa. Jednak niektóre z wymienionych danych są wymagane w celu złożenia wniosku. Jeśli umowa o pracę zostanie zawarta między Tobą a firmą z Grupy DER Touristik, informacje, które wprowadzisz, zostaną przekazane do działu HR w celu zawarcia umowy o pracę. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z niektórych usług. Dotyczy to na przykład danych potrzebnych do utworzenia paska ofert pracy dla odpowiednich ofert pracy. Poinformujemy Cię podczas wprowadzania danych, czy podanie jest wymagane dla danej usługi lub funkcji. Dane te są oznaczone jako pola obowiązkowe. W przypadku wymaganych danych, brak podania oznacza, że ​​dana usługa lub funkcja nie mogą być świadczone. W przypadku danych opcjonalnych niedostarczenie może oznaczać, że nie możemy świadczyć naszych usług w takiej samej formie i w takim samym zakresie jak zwykle.

5. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane i jaka jest do tego podstawa prawna?

5.1 Wdrażanie procesów aplikacyjnych

Masz możliwość ubiegania się online o ogłoszenie o pracę lub złożenia niezamówionej aplikacji. Możesz w tym celu skorzystać z systemu aplikacji online. Twoje dane i załączone pliki są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia. Twoje dane zostaną odebrane przez dział HR i przekazane do działu specjalistycznego odpowiedzialnego za ogłaszaną pracę lub do osób, którym powierzono obsługę procesu aplikacyjnego. To samo dotyczy sytuacji, gdy wyślesz nam aplikację pocztą elektroniczną lub pocztą. Wszyscy zaangażowani traktują Twoje dokumenty aplikacyjne z należytą starannością i poufnością.

Przetwarzamy Twoje dane, które przesyłasz nam w związku z aplikacją, w celu określenia Twojej przydatności do pracy (lub innych wolnych stanowisk w spółce DER Touristik Group, w której ubiegasz się o pracę lub składasz niezamówioną aplikację). zakończyć proces aplikacji. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz § 26 ust.1 zdanie 1 BDSG (decyzja o nawiązaniu stosunku pracy).

Jeżeli zawrzemy z Tobą umowę o pracę, będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby stosunku pracy, o ile będzie to niezbędne do jego realizacji lub rozwiązania. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz § 26 ust.1 zdanie 1 BDSG (realizacja stosunku pracy).

5.2 Obrona przed roszczeniami prawnymi

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do obrony przed roszczeniami prawnymi dochodzonymi w wyniku procesu aplikacyjnego. Podstawą prawną tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (wyważenie interesów, w oparciu o interes spółki Grupy DER Touristik, do której aplikujesz o pracę lub składasz niezamówioną aplikację, by móc bronić się przed roszczenia w postępowaniu na podstawie ustawy o powszechnym równym traktowaniu oraz ewentualnie inne roszczenia).

5.3 Wykorzystanie Twojej aplikacji do innych odpowiednich stanowisk (użytkowanie rozszerzone) i włączenie do puli kandydatów

Jeśli Twoja aplikacja nie odpowiada profilowi ​​wymagań stanowiska, którego szukasz, ale wydaje się odpowiednia dla innych stanowisk, możesz wyrazić zgodę na rozszerzone użytkowanie. Możesz również zgodzić się, aby Twoja aplikacja pozostała w puli kandydatów przez kolejne 6 miesięcy, aby następnie móc obsadzić nowe wakaty. do rozważenia.

Oznacza to jednak, że rekruterzy nie mogą zwrócić się do Ciebie z nowymi ofertami pracy w spółkach Grupy DER Touristik na dłużej niż 6 miesięcy w późniejszym terminie, który odpowiada Twoim osobistym kwalifikacjom i zainteresowaniom. Rozpatrzenie takiego nowego procesu aplikacyjnego nastąpi dopiero za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz edytować, zmienić lub usunąć podane przez siebie informacje. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda). Twoje dane zostaną usunięte najpóźniej po trzech latach braku aktywności.

5.4. Podpisanie umowy o pracę przez Docusign

Jeśli zostaniesz przyjęty, umowę o pracę otrzymasz od naszego partnera HR. Można to zrobić za pomocą oprogramowania DocuSign. W tym celu Twoja umowa o pracę i związane z nią dokumenty są przesyłane w formie zaszyfrowanej i przypisane do Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Następnie otrzymasz dokumenty z oprogramowania DocuSign pocztą elektroniczną. Po otwarciu koperty ze skrzynki pocztowej zostaniesz zidentyfikowany przez Twój adres e-mail i będziesz mógł podpisywać dokumenty. Gdy wszystkie strony podpiszą, otrzymasz e-mailem gotowy dokument wraz z certyfikatem DocuSign.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Umowa) i art.6 ust.1 lit.f naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w sprawnym procesie składania podpisu.

5.5 Ciasteczka

Używamy plików cookie w niektórych obszarach naszej witryny, na przykład w celu rozpoznania preferencji odwiedzających i umożliwienia optymalnego zaprojektowania witryny.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym Twojego urządzenia końcowego. Pozwalają one na przechowywanie informacji przez określony czas oraz identyfikują Twoje urządzenie końcowe. Używamy również tak zwanych sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o umieszczeniu plików cookies. Dzięki temu korzystanie z plików cookie staje się dla Ciebie przejrzyste. Ważne: Jeśli całkowicie wyłączysz stosowanie plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z poszczególnych funkcji naszej witryny.

Na naszej stronie używamy następujących kategorii plików cookie:

 • bezwzględnie niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do obszarów chronionych hasłem. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć niektórych usług, o które prosiłeś. Używamy ściśle niezbędnych plików cookie, aby jednoznacznie identyfikować zarejestrowanych użytkowników, aby mogli być rozpoznawani podczas ich pobytu i podczas kolejnych wizyt na stronie. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest § 25 ust.2 pkt 2 TTDSG w związku z art.6 ust.

Powierzchnia Cookies cel  zapisane dane Czas przetwarzania danych osobowych
wewnętrzny i zewnętrzny JSESSIONID Celem tego pliku cookie jest identyfikacja Twojego komputera podczas odwiedzania naszej witryny. ID sesji Sesja
tylko zewnętrzne captcha Jest wymagane, aby zapobiec automatycznemu dostępowi do formularza wniosku. Jest ustawiany tylko wtedy, gdy w formularzu zgłoszeniowym aktywowane jest pole „Captcha”. żeton maksymalnie 1 dzień
tylko stażysta dvinciSessionId Celem tego pliku cookie jest identyfikacja Twojego komputera podczas wizyty we wszystkich produktach. ID sesji Sesja
tylko stażysta SESJA Celem tego pliku cookie jest identyfikacja komputera podczas wizyty w danym produkcie. (platforma, onboarding, ...) ID sesji Sesja

5.6 Ankieta dla kandydatów

Aby móc długofalowo zapewnić jakość naszego procesu aplikacyjnego i go poprawić, kandydaci mogą dobrowolnie oceniać proces aplikacyjny po przesłaniu oceny. W tym celu w portalu zostanie wyświetlona ocena. Twoja opinia nie będzie powiązana z Twoim imieniem i nazwiskiem.

Podstawą prawną oceny trzęsienia ziemi jest nasz w przeważającej mierze uzasadniony interes w zapewnieniu jakości § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ocena jest dobrowolna i opiera się na § 25 ust. 1 TTDSG w połączeniu z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda).

6. Kto i z jakiego powodu ma dostęp do Twoich danych?

W ramach firmy DER Touristik Group, do której aplikujesz o pracę lub składasz niezamówioną aplikację, dostęp do Twoich danych będą miały tylko te osoby, które potrzebują jej do realizacji przydzielonych im zadań. Dotyczy to głównie pracowników działu HR.

Jeśli wyraziłeś zgodę na włączenie do puli kandydatów, wszystkie wymienione poniżej spółki Grupy DER Touristik mogą uzyskać dostęp do Twoich danych, aby móc się z Tobą skontaktować, jeśli jest odpowiednia praca. Ponadto dostęp do Twoich danych mogą mieć usługodawcy, którzy wspierają nas w realizacji naszych zadań. Są to dostawcy usług w następujących kategoriach:

 • Dostawca usług hostingowych do obsługi naszych serwerów
 • Dostawca usług programistycznych w zakresie programowania, rozwoju, utrzymania i wsparcia aplikacji, w szczególności systemu aplikacji online
 • Dostawca usług skanowania w celu cyfrowego przechwytywania dokumentów papierowych
 • Dostawcy usług IT wspierający i dostarczający nasze usługi
 • Usługodawcy w zakresie przeprowadzania testów predyspozycji i rekrutacji
 • Dostawca usług personalnych wspierający selekcję kandydatów
 • Dostawca usługi podpisu elektronicznego

Usługodawcy, z których korzystamy, muszą spełniać specjalne wymagania dotyczące poufności. Dostęp do swoich danych będziesz mieć tylko w zakresie i przez okres niezbędny do wykonania zadań.

7. Czy dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

Przekazujemy Twoje dane odbiorcom poza zakresem unijnego RODO i jeśli nie ma decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 ani odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46, w tym wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych, istnieją tylko wtedy, gdy przekazanie jest konieczne:

 • w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub przeprowadzenia działań przedumownych na Twoje żądanie
 • w celu wykonania umowy zawartej w Twoim interesie przez osobę odpowiedzialną z inną osobą fizyczną lub prawną
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
 • wyraziłeś zgodę

Takie przetwarzanie danych jest dopuszczalnym zwolnieniem z Art. 49 EU-DSGVO.

O ile przekazywanie danych poza zakresem RODO UE jest konieczne ze względu na nasz głównie uzasadniony interes lub jeśli wyraziłeś na to zgodę, jest to zabezpieczone między innymi standardowymi klauzulami umownymi UE zgodnie z art. 46 ust. 2 ( c) RODO UE. W razie potrzeby standardowe klauzule umowne UE są uzupełniane kolejnymi zapewnieniami umownymi. Informacje na ten temat można uzyskać pod wskazanym kontaktem.

8. Jak długo przechowywane są dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do podjęcia decyzji o Twojej aplikacji. Jeśli nie dojdzie do stosunku pracy, możemy nadal przechowywać Twoje dane, o ile jest to konieczne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Z reguły dokumenty aplikacyjne są usuwane sześć miesięcy po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu, chyba że ze względu na spory prawne wymagane jest dłuższe przechowywanie. Jeżeli zawieramy z Tobą umowę o pracę, przekazujemy Twoje dane z internetowego systemu aplikacji do naszego systemu informacji personalnej. W przeciwnym razie usuniemy Twoje dane po upływie tych okresów lub ustalimy okres usunięcia zgodnie z tymi kryteriami:

 • Dane profilu kandydata najpóźniej po trzech latach nieaktywności kandydata
 • Dane po cofnięciu zgody lub najpóźniej po 6 miesiącach
 • Dane dotyczące wniosku sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego
 • Wszelkie nagrania głosowe po trzech miesiącach

9. Jakie masz prawa?

9.1 Informacje

Możesz zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych.

9.2 Sprostowanie

Jeśli Twoje dane nie są (lub przestały) być poprawne, możesz zażądać ich poprawienia. Jeżeli Twoje dane są niekompletne, możesz zażądać ich uzupełnienia.

9.3 Usunięcie

Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych. Należy pamiętać, że prawo do usunięcia danych zależy od istnienia uzasadnionego powodu. Ponadto nie mogą obowiązywać żadne przepisy zobowiązujące nas do przechowywania Twoich danych.

9.4 Ograniczenie przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Należy pamiętać, że prawo do ograniczenia przetwarzania zależy od istnienia uzasadnionego powodu.

9.5 Sprzeciw

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, które opieramy na naszych prawnie uzasadnionych interesach, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych.

9.6 Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych.

https://www.ldi.nrw.de/

https://www.edoeb.admin.ch

9.7 Przenoszenie danych

Masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś w formie elektronicznej.

9.8 Wycofanie zgody

W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, którą nam udzieliłeś. Najprostszym sposobem na cofnięcie udzielonej zgody jest wysłanie wiadomości e-mail na powyższe dane kontaktowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych do czasu cofnięcia zgody.

* DER Touristik Deutschland GmbH, Humboldtstrasse 140-144 Kolonia