Adres kontaktowy

DER Touristik Destination Service AG
Trasa korporacyjna 9b
8832 Wileń koło Wollerau
Szwajcaria

E-mail (Anfragen vor/nach der Reise, Transferinformationen oder Reklamationen vor Ort werden unter dieser Mail Anschrift nicht bearbeitet oder weitergeleitet; Mail-Anschriften (Kontakt-Informationen) zu diesen Themen finden Sie in Ihren Reiseunterlagen: dataprivacy.guestservice@dertouristik.com

Upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele)

Jürgen Heiss (Dyrektor Zarządzający)
Olivier Weiss (Dyrektor Zarządzający)
Dominik Roolf (szef finansów z pełnomocnictwem)
Sandra Schmutz (Kierownik Działu Personalnego z pełnomocnictwem)
Catrin Leese (Personal-Management mit Prokura)

Wpis do rejestru handlowego

Zarejestrowana nazwa firmy: DER Touristik Destination Service AG
Numer w rejestrze handlowym: CHE-105.216.795

Numer VAT
CHE-105.216.795

Haftungsausschluss

Autor nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, dokładność, aktualność, rzetelność i kompletność informacji.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora za szkody materialne lub niematerialne wynikające z dostępu, wykorzystania lub niewykorzystania opublikowanych informacji, niewłaściwego wykorzystania połączenia lub usterek technicznych są wykluczone.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzeżenie dotyczące linków

Odniesienia i linki do stron internetowych osób trzecich są poza naszym obszarem odpowiedzialności. Odrzucił jakąkolwiek odpowiedzialność za takie strony internetowe. Dostęp i korzystanie z takich stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

prawa autorskie

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć lub innych plików na tej stronie należą wyłącznie spółki DER Touristik Destination Service AG lub konkretnie nazwani posiadacze praw. Na powielanie jakichkolwiek elementów należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

 

Źródło: Szwajcarski prawnik